תוכלו לתרום דרך אתר התרומות Jgive

נוה אברהם

בנק המזרחי (20)

סניף 401

חשבון 430572

ניתן לשלוח צ'ק לפקודת

"נוה אברהם"

לכתובת:

ת.ד. 49 קרית ארבע 9010000

ניתן להעביר למייל

neveavraham@gmail.com

 

ניתן לשלוח לכתובת:

Shirley Rapps

530 Grand st. Apt. D5F

NEW YORK, NY 10002